Aangepast document: Transporten Rijswijk onroerend goed en kapitaal periode 1560-1811 Links met verwijzing naar de site GA Delft voor index kaartsysteem en scans akten

Aangepast document over Transporten Rijswijk onroerend goed en kapitaal periode 1560-1811 Links met
verwijzing naar de site GA Delft voor index kaartsysteem en scans akten, onder het onderdeel Rijswijk – T.